PROGRAME STUDII DE LICENŢĂ
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Facultatea de Medicină și Farmacie 

Anul I - Medicină


Nr.

Disciplina

Programa Analitică

Fisa disciplinei

1

Anatomie-embriologie

2

Biochimie

3

Fiziologie


4

Biofizică şi fizică medicală5

Biologie celulară şi moleculară6

Informatică medicală şi biostatistică7

Limbi moderne8

Educaţie fizică9

Practică10

Medicină şi culturăProbleme filosofice ale medicinei Organizare

Specializarea MedicinăAnul I


Anul II


Anul III


Anul IV


Anul V


Anul VI